TÊN CÔNG TY

Công ty cổ phần xây dựng Megaspace được thành lập theo quyết định số 0101752905 ngày 05 tháng 08 năm 2005 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội với tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Minh. Đến ngày 12/04/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Minh […]

Liên hệ hotline để được tư vấn!