THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Dự án phát triển công nghiệp BW Nam Hải CN10-01
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển công nghiệp BW
  • Địa điểm: Lô CN10-01, Khu phí thuế quan và KCN Nam Đình Vũ (Khu 1), Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng
  • Diện tích xây dựng: 44416.4 m2
Liên hệ hotline để được tư vấn!