PROJECT INFORMATION

  • Location: Hoa Lac IP, Hà Nội City

  • Project Size: 10.000 ㎡

  • Investor: DT&C VINA company

Liên hệ hotline để được tư vấn!