PROJECT INFORMATION

  • Project Size: 100,000 m2
  • Location: Ninh Binh City, Ninh Binh Province
  • Investor: Nui Vang Hoang Son Co., Ltd
  • Period: Jun 2019- Dec 2020
Liên hệ hotline để được tư vấn!