PROJECT INFORMATION

  • Scale: 40184 m2
  • Location: Lot CN-03, Dong Mai Industrial Park, Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam
  • Investor: Intco Medical Technology Vietnam Co., Ltd
Liên hệ hotline để được tư vấn!