THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Diện tích thi công: 69,600㎡
  • Tiến độ thi công: 11/2019 – 03/2021
Liên hệ hotline để được tư vấn!