THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Quy Mô: Nhà xưởng 2 tầng- 45,000 m2
  • Vị Trí : Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
Liên hệ hotline để được tư vấn!