THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên công trình: Viện KHKT Goertek Vina
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH CP Goertek
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH công trình xây dựng Megasteel Shanghai
  • Địa chỉ xây dựng: KCN Quế Võ Bắc Ninh Việt Nam
  • Diện tích thi công: 60 000m2
Liên hệ hotline để được tư vấn!