THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Vai trò: Thi công xây dựng
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hansol Harness Vina
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Công 2, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
  • Diện tích: 10,000m2
  • Tiến độ thi công: 10/2020 – 01/2021
Liên hệ hotline để được tư vấn!