THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Diện tích: 100,000 m2
  • Địa điểm: Thành phố Ninh Bình City, tỉnh Ninh Bình
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Núi Vàng Hoàng Sơn
  • Tiến độ: 06/2019- 12/2020
Liên hệ hotline để được tư vấn!