THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Diện tích thi công: 98,500 m2
  • Tiến độ thi công: 12/2019
Liên hệ hotline để được tư vấn!