THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Quy mô: 15.000
  • Địa điểm: KCN Đông Mai, Tỉnh Quảng Ninh
  • Chủ Đầu Tư: Công ty TNHH Vegaballs Vietnam
Liên hệ hotline để được tư vấn!