THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Vai trò: Thi công dự án
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ Kho vận ALS 
 • Diện tích: 5000㎡
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến độ thi công: 2019

PROJECT INFORMATION

 • Project Size:  5000㎡
 • Location: Noi Bai IP, Hanoi
 • Investor: ALS Logistics Services Co.,Ltd
 • Construction Period: 2019
 • Scope: Construction

项目信息

 • 项目规模: 5000㎡
 • 地址:河内内排机场
 • 业主:ALS Logistics Services Co.,Ltd
 • 项目工期:2019
 • 工作范围:土建
Liên hệ hotline để được tư vấn!