THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Quy Mô: 22913 m2
  • Địa điểm: KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam
  • Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Phát triển công nghiệp BW Phú Nghĩa

PROJECT INFORMATION

  • Scale: 22913 m2
  • Location: Phu Nghia Industrial Park, Chuong My District, Hanoi, Vietnam
  • Investor: BW Phu Nghia Industrial Development Co., Ltd

项目信息

  • 规模:22913 m2
  • 地点:越南河内章美县富义工业区
  • 业主:BW富义工业发展有限公司
Liên hệ hotline để được tư vấn!