THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Tên công trình: Viện KHKT Goertek Vina
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH CP Goertek
 • Đơn vị thi công: Công ty TNHH công trình xây dựng Megasteel Shanghai
 • Địa chỉ xây dựng: KCN Quế Võ Bắc Ninh Việt Nam
 • Diện tích thi công: 60 000m2

PROJECT INFORMATION

 • Project name: Goertek Vina Institute of Science and Technology
 • Investor: Goertek Joint Stock Co., Ltd
 • Contructor: Megasteel Shanghai Co., Ltd
 • Construction site: Que Vo industrial park, Bac Ninh province, Vietnam
 • Construction area: 60,000m2

项目信息

 • 项目规模:60,000平方米
 • 地址   :越南北宁省桂武工业区
 • 项目工期:2020.2 ~ 2020.8
Liên hệ hotline để được tư vấn!