THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Diện tích: 100,000 m2
 • Địa điểm: Thành phố Ninh Bình City, tỉnh Ninh Bình
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Núi Vàng Hoàng Sơn
 • Tiến độ: 06/2019- 12/2020

PROJECT INFORMATION

 • Project Size: 100,000 m2
 • Location: Ninh Binh City, Ninh Binh Province
 • Investor: Nui Vang Hoang Son Co., Ltd
 • Period: Jun 2019- Dec 2020

项目信息

 • 项目规模:100,000平方米
 • 地址:宁平市,宁平省
 • 业主: Nui Vang Hoang Son Co., Ltd
 • 项目工期:2019年6月- 2020年12月
Liên hệ hotline để được tư vấn!