THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Vai trò: Thi công xây dựng
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hansol Harness Vina
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Công 2, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
 • Diện tích: 10,000m2
 • Tiến độ thi công: 10/2020 – 01/2021

PROJECT INFORMATION

 • Scope: Construction work
 • Investor: Hansol Harness Vina Co., Ltd
 • Construction site: Song Cong 2 industrial park, Thai Nguyen province, Vietnam
 • Construction area: 10,000m2
 • Period: 10/2020 – 01/2021

项目信息

 • 项目规模:10,000平方米
 • 地址:太原省2IP公河
 • 业主: Hansol Harness Vina
 • 项目工期:20208202012
Liên hệ hotline để được tư vấn!