THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Quy Mô: 40.184 ㎡
  • Địa điểm: Lô CN-03, Khu công nghiệp Đông Mai, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
  • Chủ Đầu Tư: Công Ty TNHH Intco Technology Việt Nam

PROJECT INFORMATION

  • Scale: 40184 m2
  • Location: Lot CN-03, Dong Mai Industrial Park, Quang Yen Town, Quang Ninh Province, Vietnam
  • Investor: Intco Medical Technology Vietnam Co., Ltd

项目信息

  • 规模:40184 m2
  • 地址:越南广宁省广安镇东梅工业区CN-03地块
  • 业主:英科医疗(越南)有限公司
Liên hệ hotline để được tư vấn!