THÔNG TIN DỰ ÁN

 • Vai trò: Nhà thầu kết cấu thép
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH INTCO Việt Nam
 • Diện tích xây dựng: 6 ha
 • Hạng mục: Nhà xưởng 1 + VP (20,000 m2) + Nhà xưởng 2 (14,000 m2) + Nhà để xe máy (3000 m2) + Nhà KTX (6000 m2) + Các hạng mục phụ trợ
 • Địa điểm: KCN Bỉm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

PROJECT INFORMATION

 • Role: Steel structure contractor
 • Investor: INTCO Vietnam Co., Ltd
 • Construction area: 6 ha
 • Item: Warehouse 1 + Office (20,000m2) + Warehouse 2 (14,000m2) + Garage (3000m2) + Dormitory (6000m2) + Extra items

项目信息

 • 项目规模:60,000平方米
 • 地址:越南清化省扁山
 • 业主:英科越南有限公司
 • 项目工期:2021.05 ~ 2021.09
Liên hệ hotline để được tư vấn!