THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên công trình: SLP Nam Sơn Hạp Lĩnh
  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH SLP PARK NAM SƠN HẠP LĨNH
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH công trình xây dựng Megasteel Shanghai
  • Địa chỉ xây dựng: Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Diện tích thi công: 147.234m2

PROJECT INFORMATION

  • Project name: SLP Nam Son Hap Linh
  • Investor: SLP PARK NAM SON HAP LINH LIMITED COMPANY
  • Contractor: Shanghai Megasteel Construction Engineering. Co., Ltd.
  • Location: Nam Son Hap Linh Industrial Park, Bac Ninh City, Bac Ninh Province
  • Construction area: 147,234m2

项目信息

  • 项目名称:SLP PARK南山合岭
  • 业主: SLP PARK南山合岭有限公司
  • 施工单位:上海沪江建筑有限公司
  • 地址:北宁省北宁市南山合岭工业区
  • 建设面积:147,234m2
Liên hệ hotline để được tư vấn!