TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KỸ THUẬT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công tác thi công theo sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc điều hành tại công trường hoặc Giám đốc Công ty Giám sát thi công, quản lý đội thi công, triển khai kế hoạch thi công, quản lý chất lượng và hồ sơ chất lượng […]

Liên hệ hotline để được tư vấn!