Công ty cổ phần xây dựng Megaspace được thành lập theo quyết định số 0101752905 ngày 05 tháng 08 năm 2005 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội với tên gọi cũ là Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Minh.

Đến ngày 12/04/2021, Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Minh chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Xây dựng Megaspace.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Liên hệ hotline để được tư vấn!