Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc doanh nghiệp.

Megaspace đã tìm thấy các giá trị của mình xoay quanh những nhân tố cốt lõi như: nhân viên, khách hàng, tinh thần đoàn kết, tính chuyên nghiệp, sự tin tưởng… và chính sự độc đáo của những giá trị đó đã góp phần tạo nên một môi trường làm việc năng động và lý tưởng cho những thành viên làm việc tại Megaspace.

Liên hệ hotline để được tư vấn!